เถ้าแก่น้อยรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาสินค้าเองต้องรู้จัก 3 ประเภทสิทธิบัตรนี้

ประเภทสิทธิบัตร

ปัจจุบันการเปิดธุรกิจของตนเองโดยคนรุ่นใหม่พบเจอได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยแนวคิดไม่อยากเป็นลูกน้องใคร อยากลงมือทำ และกล้ายอมรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตามหากคุณคือเถ้าแก่น้อยรุ่นใหม่ที่กำลังคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรืออยากพัฒนาสินค้าให้แปลกใหม่ชนิดไม่เคยมีใครขายมาก่อนในท้องตลาด “การจดสิทธิบัตร” ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด รวมถึงการจดลิขสิทธิ์โลโก้ในกรณีเป็นแบรนด์ใหม่ด้วย จึงอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ประเภทสิทธิบัตร เพื่อจะได้เลือกจดอย่างถูกต้อง

3 ประเภทสิทธิบัตร เลือกให้ถูกก่อนจดสิทธิบัตร

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent)

หากดำเนินการจดสิทธิบัตรประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในด้านโครงสร้าง กลไกที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต วิธีดูแลรักษา หรือเทคนิคปรับปรุงคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ป้องกันไม่ให้มีคนอื่นนำเอารูปแบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปใช้งาน มีอายุ 20 ปี หลังจากวันยื่นจด และจะคุ้มครองเฉพาะประเทศที่ทำการจดเท่านั้น หลักในการพิจารณาแบ่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่, สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาดีขึ้น และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมได้

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)

ใครอยากเป็นเถ้าแก่น้อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องเลือกจดสิทธิบัตรประเภทนี้เลย จะให้ความคุ้มครองกับผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งเรื่องลักษณะภายนอก สีสัน ลวดลาย และองค์ประกอบอื่น ๆ แบ่งได้ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิม รวมถึงในกรณีที่ใครสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาแล้วมีแบรนด์เป็นของตนเองแนะนำให้จดสิทธิบัตรโลโก้เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบหรือนำไปทำตามด้วย มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันยื่นจด และคุ้มครองเฉพาะประเทศที่จดเท่านั้น

3. อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

ประเภทสุดท้ายที่จะให้ความคุ้มครองกับสิ่งประดิษฐ์อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ได้สูงมากเกินไป เป็นได้ทั้งการรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาจากของเดิมให้ดีขึ้นอีกนิดหน่อย ซึ่งอาจรวมได้ทั้งระบบกลไก ขั้นตอนการผลิต โครงสร้าง และอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นจด ยื่นต่ออายุได้ 2 ครั้ง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 ปี รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี ให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศที่จดเท่านั้น ย้ำว่ากรณีการประดิษฐ์ที่พัฒนาสูงขึ้นจะไม่ถูกนำมาร่วมอยู่ในการจดอนุสิทธิบัตร เป็นแค่การทำให้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้น

สำหรับบรรดาเถ้าแก่น้อยรุ่นใหม่ทุกคนที่กำลังมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม หากเป็นของที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ThaiSharp แนะนำให้ต้องรีบจดสิทธิบัตรเอาไว้ทันที ป้องกันการโดนลอกเลียนแบบและนำผลงาน ไอเดียของคุณไปใช้หาประโยชน์โดยที่ตัวคุณไม่ได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาเลย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.