5 แนวทางเริ่มต้นสำหรับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจสีเขียว

จุดประสงค์สำคัญของคนที่ตัดสินใจทำธุรกิจไม่ว่าประเภทใดก็ตามย่อมมุ่งเน้นไปยังเรื่องของความสำเร็จ มีรายได้ สร้างผลกำไรอย่างน่าพึงพอใจ ตามด้วยเป้าหมายอื่นตามมาภายหลัง เช่น การก้าวสู่ระดับสากล การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ แต่ปัจจัยของการมีกิจการยุคนี้ต้องมีเรื่องของความเอาใจใส่ต่อ “สิ่งแวดล้อม” เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีในสายตาผู้บริโภค มีส่วนในการดูแลทรัพยากรและโลกให้ยังคงน่าอยู่อาศัย ซึ่งแนวทางเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมใส่ใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทำไม่ยากเลย

เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ยากอย่างที่คิด

1. จัดการขยะอย่างเป็นสัดส่วน

ยังขยะแยกประเภท
การแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

ขยะถือเป็นปัญหาที่มักสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง วิธีแรกเพื่อให้การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมีผลลัพธ์น่าพึงพอใจต้องจัดการขยะ แยกประเภทขยะออกจากกัน เช่น ขยะรีไซเคิลได้ ขยะย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ขยะมีพิษ เป็นต้น อาจตั้งถังขยะแยกประเภทภายในบริษัทเพื่อให้พนักงานทุกคน หรือทุกแผนกที่เกี่ยวข้องได้มีแยกขยะได้ง่าย ไม่ปะปนกัน

ขยะแยกประเภทคือถังขยะที่มีหลายสีโดยแบ่งตามประเภทของขยะ สามารถลองคลิกลิงก์ด้านบนเพื่อลองศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับถังขยะแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ในการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

2. ลดการใช้วัสดุที่สร้างขยะย่อยสลายยาก

ไม่ใช่แค่การมีถังขยะแยกประเภทให้พนักงานทิ้งเท่านั้น แต่วัสดุที่ถูกใช้ในธุรกิจควรหลีกเลี่ยงกลุ่มย่อยสลายยาก เช่น โฟม พลาสติก รวมถึงลดการใช้สิ่งของต่าง ๆ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยมากเกินไป ก็เป็นการช่วยประหยัดต้นทุนของธุรกิจอีกมุมด้วย

ซึ่งในยุคนี้มีวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น เช่น พลาสติดที่ทำมาจากข้าวโพด (Bio-plastic) แทนการใช้พลาสติดที่มีแหล่งกำเนิดจากปิโตรเลียม

3. เลือกใช้ Eco Packaging

หันมาใช้ Eco Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษคราฟท์ พลาสติกประเภทย่อยสลายได้ นอกจากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นเทคนิคง่าย ๆ เพื่อลดการสร้างขยะอีกด้วย ซึ่งวัสดุประเภทนี้ก็สามารถเรียกได้ว่า Bio-plastic เช่นกัน

4. Reuse หรือการใช้ซ้ำ

วัสดุหลายอย่างสามารถนำมาใช้ซ้ำใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เช่น กระดาษ Reuse ใช้ถ่ายเอกสารแบบไม่เป็นทางการ ซองกระดาษน้ำตาลสำหรับส่งเอกสารหรือจดหมายวนเวียนในบริษัท ไม่ต้องเน้นความสวยงาม หรือความเรียบร้อยใด ๆ มากนัก เป็นต้น เป็นวิธีนำสิ่งของรอบตัวมาใช้ใหม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ปลูกฝังพนักงานให้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

ท้ายที่สุดเมื่อฝ่ายบริหารมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชัดเจน ก็ต้องรู้จักวางแผนเพื่อส่งต่อสิ่งดังกล่าวสู่พนักงาน หาวิธีปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดความยั่งยืนของธุรกิจก็จะเกิดขึ้นรวดเร็ว

การให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมคือแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่ด้านตัวเลขผลกำไรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสุขทั้งทางกาย ทางใจ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ลูกค้าที่รับรู้ก็ยินดีจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการของคุณ เปรียบกับเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ได้ช่วยเหลือโลกและดูแลธรรมชาติไปในตัวด้วยนั่นเอง

Similar Posts