3 กลยุทธ์ที่ Ant Group ใช้ผลักดัน Green Computing ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

green computing ลดคาร์บอนไดออกไซด์ net zero

ก่อนหน้านี้เราได้แชร์เกี่ยวกับบริษัท DHL ที่ได้มีแผนในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Ant Group ก็ได้มีความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยนำเทคโนโลยี และ Green Computing เข้ามาช่วยผลักดัน

ในช่วงปีที่ผ่านมาจากการวัดผลประสิทธิภาพในโครงการนี้ ก็พบว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยการดำเนินการจะครอบคลุมทั้งหมด 2 ขอบเขตประกอบด้วย

  1. ขอบเขตที่ 1 คือการปล่อยก๊าซโดยตรง โดยเป็นผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เผาไหม้จากแหล่งพลังงานที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของ Ant Group
  2. ขอบเขตที่ 2 คือการปล่อยก๊าซทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อพลังงานไฟฟ้าและการใช้เครือข่ายระบบทำความร้อนหรือความเย็น

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี 2564 ทาง Ant Group ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งหมด 37,909.87 ตัน ซึ่งหากเทียบเป็นรถยนต์ ก็เท่ากับ 15,000 คันต่อปีเลยทีเดียว (คำนวณจากการที่รถแต่ละคันวิ่งระยะทางเฉลี่ย 12,000 กิโลเมตรต่อปีและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.203 กิโลกรัมต่อกิโลเมตร)

green computing ลดคาร์บอนไดออกไซด์ net zero

3 กลยุทธ์ในการการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ Ant Group ใช้

วิธีการที่ Ant Group ใช้ควบคู่ไปกับ Green Computing เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลักดันบริษัทสู่ Net Zero ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน

  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,668.6 ตันด้วยการปรับปรุงการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 21,883.63 ตัน
  • ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 23,159.54 ตัน ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต China Certified Emission Reduction (CCER)
Green Computing ของ Ant Group

ซึ่งการตรวจวัดและติดตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีบล็อaกเชนของ AntChain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Saas ของ Ant Group

ทั้งนี้ทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2573 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องเหลือศูนย์ (Net Zero) ทั้งในขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 ซึ่งคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของแอนท์กรุ๊ป เช่น การใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ การเดินทางเพื่อธุรกิจ และบริการรถรับ-ส่งพนักงานที่บริษัทฯ จัดหาให้

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.