|

ต่างชาติซื้อคอนโดในไทย 6.1% หวั่นแย่ง Segment ในกลุ่ม Budget และ Middle Class

ข่าว ต่างชาติซื้อคอนโดในไทย ชาวต่างชาติซื้อคอนโด กรุงเทพ

เมืองไทยยังถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติชื่นชอบ และมีจำนวนมากตัดสินใจอยากลงหลักปักฐานที่นี่ การมีอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดหรือห้องชุดไว้ในครอบครองจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม ทว่าด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วงการนี้ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อย จากการเปิดเผยของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ AREA (Agency for Real Estate Affairs) ระบุว่ามี ชาว ต่างชาติซื้อคอนโด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึ่งปี 2564 อยู่ที่ 6.1%

สำหรับตัวเลข 6.1% ของตัวเลขที่ชาวต่างชาติซื้อห้องชุดช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็น 660 ยูนิต มูลค่าทั้งสิ้น 3,314 ล้านบาท หรือตกราว 5.108 ล้านบาท / ยูนิต

เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดครึ่งปี 2564 มีการซื้อห้องชุดทั้งสิ้น 14,066 ยูนิต แต่ถ้าลองเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าที่โควิด-19 จะระบาด ปี 2562 ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในเมืองไทยเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 7% จากจำนวนยูนิตทั้งหมดที่ถูกขายออกไปตามมูลค่า 15% ของปีดังกล่าว ขณะที่เมื่อตอนปี 2561 ยอดการซื้อของชาวต่างชาติสูงถึง 19% โดยทำเลที่ชาวต่างชาตินิยมก็จะเป็นในย่านธุรกิจ โดยเฉพาะย่านสุขุมวิท ซึ่งมีคอนโดหลากหลายให้เลือก เช่น Millennium Residence Sukhumvit 20, Noble Around Sukhumvit 33, Plum Comdo Sukhumvit 60 เป็นต้น

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในเมืองไทยลดลงเพราะโควิด-19

จากตัวเลขที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเหตุผลที่ทำให้ชาวต่างชาติลงทุนซื้อคอนโดในเมืองไทยน้อยลงสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งปัญหาเรื่องการเดินทางเข้า-ออกประเทศที่ทำได้ยาก เรื่องของหน้าที่การงาน เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แม้เมืองไทยจะถือว่าเป็นปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน น่าอยู่อาศัย แต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เปรียบเทียบการลงทุนคอนโดของชาวต่างชาติในเมืองไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเลขการซื้อที่ลดลง อีกสิ่งที่อยากให้สังเกตคือ มูลค่าของห้องชุดที่ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในเมืองไทย ตัวเลขเฉลี่ยตกอยู่ที่ห้องละ 5.108 ล้านบาท ส่วนตัวเลขของคนไทยที่ซื้อห้องชุดในช่วงครึ่งปี 2564 เฉลี่ยอยู่ทีห้องละ 3.867 ล้านบาท เท่ากับชาวต่างชาติเลือกลงทุนสูงกว่าคนไทยถึง 32% แต่เมื่อลองแบ่งช่วงราคาการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในเมืองไทยจะได้ดังนี้

  • ราคา 1-2 ล้านบาท อยู่ที่ 141 หน่วย
  • ราคา 2-3 ล้านบาท อยู่ที่ 208 หน่วย
  • ราคา 3-5 ล้านบาท อยู่ที่ 120 หน่วย
  • ราคา 5-10 ล้านบาท อยู่ที่ 133 หน่วย

จากตัวเลขเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วกว่า 50% ชาวต่างชาติจะซื้อคอนโดกันในช่วงราคา 1-3 ล้านบาท ซึ่งเป็นคอนโดในช่วง Budget Segment และ Middle Class Segment จึงเกิดคำถามว่าจะเป็นการแย่งโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวไทยรายได้น้อยถึงปานกลางหรือเปล่า

ขณะที่นโยบายของประเทศมาเลเซียจะมีการกำหนดให้ชาวต่างชาติซื้อคอนโด ห้องชุด ด้วยราคาตั้งแต่ 1-2 ล้านริงกิต หรือราว 7.5 – 15 ล้านบาทขึ้นไป เหตุผลเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นคู่แข่งการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวมาเลเซียซึ่งมีรายได้น้อยกว่า

การซื้อขายห้องชุดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการดูเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงเท่านั้น แต่สิ่งที่น่าคิดมาก ๆ คือ ในอนาคตหากกฎหมายไทยยังไม่มีการควบคุมเรื่องราคาที่ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจทำให้คนไทยเองเสียประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านก็เป็นได้

ที่มา: [1]

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.