รู้จักกับ 4 เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

รู้จักกับ 4 เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการผลิตอาหารที่นอกจากได้ความรวดเร็ว ยังรวมถึงการคัดสรรคุณประโยชน์จากวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตสะอาด พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้าได้จริง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เน้นทั้งความอร่อยและสุขภาพควบคู่กันไป เช่น ซอสเทอริยากิลดโซเดียม, เครื่องพะโล้สูตรกลิ่นไม่ฉุน เป็นต้น จึงอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ 4 เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่น่าสนใจ มีอะไรบ้างตามมาเลย

4 เทคโนโลยีการผลิตอาหารน่าสนใจ

เทคโนโลยี AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์

ทุกวันนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมหลายประเภทเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งวงการผลิตอาหารเองก็เช่นกัน การมี AI เข้ามามีส่วนร่วมย่อมช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ประหยัดแรงงานคน ลดต้นทุนได้จริง จึงช่วยปรับราคาให้ถูกกว่าเดิม ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องจักรที่คอยควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดเอาไว้ เช่น จำนวนการบรรจุใส่ถุง, การคัดไซซ์วัตถุดิบ, การลำเลียงสินค้า เป็นต้น

เทคโนโลยี Food Science หรือวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

อย่างที่รู้กันว่าทุกวันนี้ผู้คนเลือกทานกันมากขึ้น ไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยแต่ต้องดีต่อสุขภาพ ดังนั้นเทคโนโลยีในเรื่องของ Food Science จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงขั้นมีการเปิดคณะเรียนกันเฉพาะเลยทีเดียว มีส่วนสำคัญทั้งเรื่องการควบคุมคุณภาพอาหาร วิจัย คิดค้นสูตรใหม่ อาทิ ซอสเทอริยากิลดโซเดียม, กาแฟ 3 in 1 แบบไม่ใส่น้ำตาล, เครื่องพะโล้กลิ่นไม่ฉุน ฯลฯ ดูแลระบบการผลิตเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

เทคโนโลยีในการผลิต ไข่พะโล้ ผงพะโล้

เทคโนโลยี Waste Reduction ลดของเสียจากการผลิต

เป็นเรื่องปกติที่การผลิตอาหารต้องมีเรื่องของ Waste เกิดขึ้น ดังนั้นบรรดาโรงงานผู้ผลิตจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะลดสิ่งเหล่นี้ไม่ให้ออกไปสู่ธรรมชาติ ไล่ตั้งแต่การแปรสภาพน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีก่อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดเศษอาหารโดยเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อส่งงต่อให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกหมุนเวียนต่อไป เป็นต้น

เทคโนโลยี Monitoring Control System ควบคุมอย่างเป็นระบบ

อีกเทคโนโลยีในด้านการผลิตอาหารที่มีความสำคัญและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น หลักการคือผู้ผลิตจะรู้ถึงปริมาณการผลิตในแต่ละวันแบบ Realtime สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ว่าในแต่ละวันมีจำนวนการผลิตมากน้อยแค่ไหน ปริมาณของเสียเป็นอย่างไร หรือเมื่อผลิตออกไปแล้วสินค้าล็อตใดมีปัญหาก็๖มกลับมาด้วยความรวดเร็ว ลดการเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ต่อแบรนด์ไปอีกทางด้วย

ทั้ง 4 เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่แนะนำมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าลองแยกย่อยออกไปแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดวงการอาหารให้เกิดการตื่นตัว และนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นตัวเลือกมากขึ้นกว่าเดิม

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.